Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie?

Cookie je malý datový soubor, který webové stránky ukládají do Vašeho počítače. Tyto soubory obsahují pouze data – neobsahují nic, co by Vám mohlo nějak poškodit počítač.

Soubory cookie slouží k zapamatování informací o uživatelích webových stránek, aby bylo možné zlepšit jejich práci s obsahem stránek při dalších návštěvách.

Některé soubory cookie existují pouze po dobu, kdy se nacházíte na určitých webových stránkách - nazývají se „relační“, zatímco jiné zůstávají uložené ve Vašem počítači, i když opustíte dané stránky, a potom jsou využívány pouze těmito stránkami při vaší další návštěvě - takové soubory cookie se nazývají „trvalé“.

Soubory cookie jsou buď omezeny na doménu webových stránek, na nichž se nacházíte – nazývají se „soubory cookie první strany“, nebo jsou nastavovány doménou vně těchto stránek, často pro analytické účely – takové jsou známy pod označením „soubory cookie třetích stran“.

Jak na těchto webových stránkách používáme soubory cookie první strany

Soubory cookie první strany používáme k tomu, abychom Vás poznali, až se vrátíte na tyto webové stránky. Umožňuje nám to rozpoznat verzi země a jazyk, který si přejete používat při navštěvování těchto stránek. Tyto informace se ukládají do souboru cookie s názvem PHPSESSID.

Jak se na těchto webových stránkách používají soubory cookie třetích stran

Používáme také soubory cookie třetích stran, které jsou umisťovány společností Google pro účely její služby Google Analytics a slouží k shromažďování souhrnných informací o počtu návštěvníků našich webových stránek i jejich jednotlivých částí a o pravidelnosti jejich návštěv, abychom mohli zlepšit vzhled a použitelnost stránek.

Správa souborů cookie používaných těmito webovými stránkami

Podrobnější informace o tom, jak společnost Google používá a chrání informace shromažďované pro účely její služby Google Analytics, najdete na stránce http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Pokud si přejete neúčastnit se sledování službou Google Analytics, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ruční správa souborů cookie na počítačích PC

Soubory cookie ukládané ve vašem počítači můžete spravovat ručně. Níže zjistíte, jak to provést na počítači PC.

Google Chrome

 1. Klepněte na „Tools“ (Nástroje) v horní části okna prohlížeče a vyberte „Options“ (Možnosti).
 2. Klepněte na kartu „Under the Hood“ (Nastavení vašeho prohlížeče), najděte část „Privacy“ (Soukromí) a klepněte na tlačítko „Content settings“ (Nastavení obsahu).
 3. Možnost „Allow local data to be set“ (Povolit nastavování místních dat) zapíná/vypíná soubory cookie.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

 1. Klepněte na „Tools“ (Nástroje) v horní části okna prohlížeče, vyberte „Internet options“ (Možnosti Internetu) a potom klepněte na kartu „Privacy“ (Soukromí).
 2. Ujistěte se, že úroveň soukromí je nastavena na hodnotu Medium (Střední) nebo nižší, při které jsou povoleny soubory cookie v prohlížeči. Nastavení na hodnoty vyšší než Medium (Střední) zakáže soubory cookie, nastavení na hodnoty Medium (Střední) a nižší je povolí.

Safari

 1. Klepněte na ikonu ozubeného kola v horní části okna prohlížeče a vyberte možnost „Preferences“ (Předvolby).
 2. Klepněte na „Security“ (Zabezpečení) a volbou „Block third-party and advertising cookies“ (Blokovat cookies třetích stran a reklamní cookies) zakažte soubory cookie. Klepněte na tlačítko „Save“ (Uložit).

Mozilla Firefox

 1. Klepněte na „Tools“ (Nástroje) v horní části okna prohlížeče a vyberte Options (Možnosti).
 2. Potom vyberte ikonu Privacy (Soukromí) a klepněte na „Cookies“.
 3. Možnost „Allow sites to set cookies“ (Povolit stránkám nastavovat cookies) zapíná/vypíná soubory cookie. Ruční správa souborů cookie na počítačích Mac

Jak spravovat soubory cookie na počítačích Mac

Safari v OSX

 1. Klepněte na položku „Safari“ v horní části okna prohlížeče a vyberte možnost „Preferences“ (Předvolby).
 2. Klepněte na „Security“ (Zabezpečení) a potom na
 3. „Accept cookies“ (Akceptovat soubory cookie). Vyberte možnost „Only from site you navigate to“ (Pouze ze serverů, na které přejdete).

Mozilla Firefox

 1. Klepněte na „Firefox“ v horní části okna prohlížeče a vyberte „Preferences...“ (Předvolby).
 2. Potom klepněte na ikonu Privacy (Soukromí).
 3. Možnost „Accept cookies from sites“ (Akceptovat cookies ze serverů) zapíná/vypíná soubory cookie.

Google Chrome

 1. Klepněte na „Chrome“ v horní části okna prohlížeče a vyberte „Preferences“ (Předvolby).
 2. Klepněte na kartu „Under the Hood“ (Nastavení vašeho prohlížeče) na levé straně, najděte část „Privacy“ (Soukromí) a klepněte na tlačítko „Content settings“ (Nastavení obsahu).
 3. Možnost „Allow local data to be set“ (Povolit nastavování místních dat) zapíná/vypíná soubory cookie.

Mozilla a Netscape v OSX

 1. Klepněte na položku „Mozilla“ nebo „Netscape“ v horní části okna prohlížeče a vyberte možnost „Preferences“ (Předvolby).
 2. Posunujte zobrazení dolů, dokud se neobjeví soubory cookie pod položkou „Privacy & Security“ (Soukromí a zabezpečení).
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka „Enable cookies for the originating web site only“ (Povolit cookies pouze z původního webového serveru).

Opera

 1. Klepněte na „Menu“ (Nabídka) v horní části okna prohlížeče a vyberte „Settings“ (Nastavení).
 2. Potom zvolte „Preferences“ (Předvolby) a vyberte kartu „Advanced“ (Upřesnit).
 3. Potom zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka „Accept cookies“ (Akceptovat cookies).