Regler & Villkor

Dessa användarvillkor råder vid eventuella konflikter eller inkonsekvenser med annan kommunikation, inklusive reklam eller reklammaterial. Instruktioner för ansökan och Kravar anses vara en del av villkoren och genom att alla deltagare anses ha accepterat och vara bundna av reglerna & villkoren. Vänligen behåll en kopia för din information.

Kampanjen (vidare skrivs Promoter) ägs och drivs av: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ.


Vänligen skicka inte in krav till den här adressen.

1. Giltighet 

1. Office Rewards programmet (”Programmet) är öppen för invånare i England, Kanalöarna, Isle of Man, Irland, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Portugal, Tjeckien, Danmark, Schweiz, Sverige, Polen, Norge, Finalnd, Island, Rumänien, Ungern och Slovakien 18 år eller äldre. Kampanjen gäller ej anställda (och deras närstående familjer) till ACCO UK Limited ("Promoter"), dess agenter eller annat företag eller personer som är professionellt kopplade till kampanjen. Kampanjen är ej giltig om det råder förbud i lokalt lands lag.

2. Distributörer och återförsäljare är exkluderade denna kampanj och får inte kräva för sin kunds räkning.

2. Registrering

1. Internetåtkomst krävs för att registrera och delta i Programmet.

2. För att bli medlem, besök cashback.officerewards.eu och registrera ditt namn, e-postadress, hem- eller företagsanvändare samt jobbtitel, bransch och företagsstorlek (om tillämpligt).

3. En medlem kan endast ha ett konto registrerat som är kopplat till den registrerade e-mailadressen och ett lösenord. Konton skapade med hjälp av automatiska enheter eller processer är inte tillåtna och alla sådana konton tas bort från kampanjen

4. Medlemmarna får endast registrera sig i sitt hemland och via den officiella hemsidan.

5. Registrering krävs för att kunna göra ett krav.

6. Om en medlems konto är vilande eller inaktiv i en period av 12 månader eller mer, förbehåller sig Promoter rätt att ta bort medlemmens konto från kampanjen. Promoter ska sträva efter att kontakta medlemmen via den angivna e-postadressen för att meddela att deras konto riskerar att tas bort. Medlemmar som svarar inom 30 dagar behåller kontot aktivt. Vid uteblivet svar kommer kontot att tas bort.

3. Giltiga kampanjprodukter

1. För att göra ett krav måste medlemmen köpa giltiga produkter som kommuniceras på reklammaterial liksom på hemsidan under "Aktuella erbjudanden" på cashback.officerewards.eu

2. Kampanjprodukter måste köpas från det land där medlemmen är registrerad.


3. Kampanjprodukter måste köpas mellan de datum som anges i kampanjmaterialet, även detaljerat på sidan "Aktuella kampanjer" på cashback.officerewards.eu. Det datum då kampanjprodukten köptes måste bekräftas med ett giltigt inköpsbevis.

4. Medlemmarna måste lämna in sina krav på Programmet inom en månad efter att ha köpt en giltig produkt.

5. Giltiga produkter måste vara nya och äkta ACCO brands-produkter och måste ha levererats av registrerade ACCO-distributörer.

6. Detta erbjudande kan inte kombineras med något annat erbjudande.

7. Kampanjprodukter finns till förfogande tills de tar slut på lager


8. Promoter är inte ansvarig för att distributörer eller återförsäljare misslyckats att uppfylla beställning av kampanjprodukter inom kampanjperioden.

4. Krav

1. För att erhålla en krav måste medlemmarna logga in på cashback.officerewards.eu och fylla i anmälningsformuläret, ange den deltagande produktstreckkoden, kampanjstreckkod och inköpsbevis.

2. Produktreklamkoder finns i beskrivningsdelen av din faktura.

3. "Kampanjstreckkod" finns på förpackningen för alla giltiga produkter.

4. Promoter förbehåller sig rätten att begära den ursprungliga kopian av en specificerad faktura innan wtt krav kan valideras. Promoter kan också begära ytterligare verifieringsuppgifter när som helst som måste lämnas till Promoter inom 14 dagar.

5. Den faktura som lämnats måste vara en klar, skannad eller fotograferad kopia av den ursprungliga specificerade fakturan. Olovliga kopior accepteras inte eftersom bevis på köp och fordringar inte kommer att valideras.

6. Det är obligatoriskt att den ansökande uppger korrekta uppgifter vid inlämnande av ett inköpsbevis för att kravet ska kunna valideras.

7. Krav kan endast göras för kampanjer som är tillgängliga i det land som medlemmen är registrerad i.

8. Promoter behandlar inte några krav som mottagits efter kampanjdatum.

9. Medlemmar som hävdar cashback kommer att behöva lämna giltiga bankkontodetaljer för att få sin premie. Namnet på bankkontot måste matcha medlemmens inskrivna uppgifter

10. Promoter ansvarar inte för skadade eller försenade krav. Inget ansvar kommer att vidtas för tekniskt, telekommunikation eller webbplatsfel. Bevis på ansökan är inget bevis på inköpskvitto.

11. Maximalt 1 ansökan per inköpt produkt. Flera ansökningar på olika kampanjprodukter är tillåtna, förutsatt att det finns motsvarande specificerade fakturor som visar olika inköpta kampanjprodukter. Flera ansökningar eller fakturor på en kampanjprodukt kommer att avslås och medlemmar kan diskvalificeras från programmet.

12. Vid valideringen av ett krav kommer medlemmarna att få ett mail som bekräftar att deras kravet har godkänts. Medlemmar som har skickat in ogiltiga krav får ett email som förklarar varför deras krav inte har validerats. Medlemmar som inte får ett e-postmeddelande inom 10 arbetsdagar efter det att de har skickat in kravet bör använda avsnittet "Kontakta oss" på webbplatsen

5. Krav

1. Kravet är beroende av tillgänglighet.

2. Alla krav kommer att uppfyllas inom 28 dagar efter att de ha verifierats.

3. Rabattkupong levereras till den angivna e-postadressen eller postadressen.

4. Cashback kommer att levereras till det bankkonto som medlemmen angett vid registrering

5. Promoter förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ge förse med så mycket meddelande som möjligt:

6. En giltig Cashback krav

7. Medlemmar godkänner att tillåta Promoter att vidarebefordra relevanta uppgifter till kravleverantör endast för att uppfylla utbetalning av enligt detta program.

6. Övrigt 

1. Promoter förbehåller sig rätten att, efter egen diskretion, avlägsna en medlem från programmet där det uppfattas att medlemmen kan missbruka programmet, bryter mot dessa användarvillkor eller på annat sätt verkar i strid med andan av programmet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

2. Promoters beslut är slutgiltigt i alla marknadsföringsfrågor.

3. Anställda kan få kräva tillstånd från sina arbetsgivare eller ledande befattningshavare för att kunna delta.

4. När en medlem begär att lämna programmet kommer det inte att finnas någon vidare kommunikation mellan Promoter och medlemmen. Medlemmens konto kommer att avslutas inom 30 dagar och alla pågående krav tas bort.

5. Promoter förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och / eller programmet när som helst med rimligt tillkännagivande, om det är nödvändigt beroende av skäl som ligger utanför Promoters rimliga kontroll. Eventuella ändringar ska gälla vid publicering av de ändrade villkoren och / eller ändrade kampanjen på denna webbplats eller via e-post. Vid ändringar av dessa villkor och / eller programmets funktion ska en medlems icke-uppsägning eller fortsatt användning av kampanjen efter 30 dagar anses vara godkännande av de ändrade villkoren och / eller kampanjen.

6. Personliga uppgifter som samlats in under programmet kommer endast att användas för administrativa ändamål och kommer inte att behållas av de som arbetar efter programmets slut.

7. Dessa regler och villkor gäller för lagar och regler i de länder där programmet körs. Promoters bristande verkställighet av någon bestämmelse i dessa användarvillkor utgör inte ett upphävande av Promoters rätt att senare tillämpa sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse i dessa villkor.

8. När premier tillhandahålls av Promoter ger de ingen garanti för sådana premier. Promoter frånsäger sig alla garantier, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för syfte och icke-överträdelse. Promoter är inte ansvarig för de garantier och eventuella representationer som erbjuds av Promoter. Inget råd eller information, oavsett om det är muntligt eller skriftligt, erhållet av en medlem inom ramen för kampanjen, ska skapa någon garanti av Promoter.

9. Om en medlem returnerar det ursprungliga inköpet (dvs. kampanjprodukten), förlorar de rätten till eventuellt krav. Om en premie redan har skickats till medlemmen måste medlemmen returnera premien. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

10. Försäljning eller byte av premie/koder är strängt förbjudet. En medlems rätt att använda sin premie inom programmet är inte överlåtbar. Ett konto avslutas omedelbart i händelse av en medlems död. Program konton och krav kan inte överföras vid död eller på annat sätt genom lagarbete

11. Premien betalas aldrig ut med kontantalternativ

12. Cashback-värdet kommer att realiseras av Medlemmen efter det att medlemmen och säljarens återbetalningsperiod har gått, beroende på vilken period som är angiven och det inte råder några transaktionsfrågor eller tvister.

13. Genom att ansluta sig till programmet godkänner medlemmen att Promoter kommunicerar med honom / henne via e-post med lämpliga erbjudanden. Promotorn kommer alltid att använda denna kommunikationsmetod ansvarsfullt enligt villkoren i EU: s dataskyddsdirektiv 95/46 / EG och andra självregleringskrav. Medlemmar som föredrar att inte få sådana erbjudanden kommer att kunna avregistrera det mottagna e-postmeddelandet.

14. Eventuella personuppgifter relaterade till medlemmarna kommer endast att användas i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd och kommer inte att lämnas ut till tredje part (annat än Promoters partner för service och genomförande av kampanjer och premier).

15. Eventuella försök att avsiktligt skada webbplatsen eller informationen på den eller att på annat sätt undergräva kampanjens legitima verksamhet kan vara ett brott mot brottslig och civil lagstiftning och om ett sådant försök görs oavsett om det lyckats eller ej, förbehåller sig Promoter rätten att söka skadestånd i den utsträckning som lagen tillåter

16. Promoter ansvarar inte för att den här kampanjen av någon anledning inte kan köra som planerat, inklusive infektion med datavirus, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel, problem eller tekniskt fel i alla telefonnät eller linjer, datoranvändningssystem, servrar eller leverantörer, datautrustning, programvara, misslyckande av eventuella e-postmeddelanden eller anspråk på att mottagas av Promoter på grund av tekniska problem eller överbelastning på Internet eller på någon webbplats eller andra orsaker som inte övervakas av promotorn som korrumperar eller påverkar administrationens säkerhet, rättvisa, integritet eller korrekt uppförande av denna lag. Promoter är inte ansvarig för någon eller någon kombination av dessa, inklusive skada eller skada på deltagarens eller någon annan persons dator relaterad till eller som följer av deltagande eller nedladdning av material.

17. Promoter är inte ansvarig om medlemmen inte får sin premie p.g.a otillräckliga eller felaktiga uppgifter vid registrering på webbplatsen

18. Promoter är inte ansvarig för eventuella försenade eller icke-levererade e-post meddelande till medlemmen. Det är medlemmens ansvar att kontrollera att e-post från Promotorn inte automatiskt klassificeras som "skräp" eller "spam" och skickas till medlemmens skräppostfilter eller på annat sätt filtreras eller raderas

19. Promoter kan inte ta ansvar för tekniska eller andra problem som innebär att deltagandet är omöjligt eller försenat

20. Promoter garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till webbplatsen. Många faktorer utanför kontrollen av promotorns och/eller marknadsföringspartnerna kan störa webbplatsens funktion. I den utsträckning som tillåts enligt lag utesluter Promoter och/eller marknadsföringspartnerna alla underförstådda garantier, villkor och andra underförstådda villkor.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.