Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene gjelder i tilfelle uoverensstemmelser eller inkonsekvenser i all annen kommunikasjon, inkludert reklame eller reklamemateriell. Krav og belønning anses å danne en del av vilkårene og ved å delta, anses alle fordringshavere å ha akseptert og være bundet av vilkårene og betingelsene.

Arrangøren: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ.

Vennligst ikke send noen krav til denne adressen.

1. Kvalifikasjon 

1. Office Reward cashback er åpen for innbyggere over 18 år i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Storbritannia, Irland, Frankrike, Spania, Tyskland, Italia, Belgia, Nederland, Luxembourg, Østerrike, Portugal, Tsjekkiske Republikk, Sveits, Polen, Romania, Ungarn, og Slovakia. Ansatte (og deres nærmeste familie) i ACCO Brands, dets agenter og andre selskaper eller personer som er profesjonelt koblet sammen med ACCO og denne kampanjen kan ikke delta og kreve cashback. Cashback kampanjen er ugyldig der det er forbudt etter lokale lover.

2. Distributører og forhandlere kan ikke delta, og de kan ikke kreve cashback på vegne av sine kunder.

2. Registering

1. Man må ha tilgang til internett for å kunne registrere seg (opprette konto) og fremme sitt cashback krav.

2. Gå til siden cashback.officerewards.eu og opprett en brukerkonto ved å fylle ut skjema med navn, e-post, privatperson eller firmakunde, jobbtittel, industri og firmastørrelse (hvis gjeldende).

3. En person kan bare ha en brukerkonto, hvor man får tilgang til brukernavn (mail adresse) og passord (du selv velger). Kontoer som opprettes av automatiske systemer er ikke tillatt og vil bli slettes.

4. Man kan bare fremme krav for det landet man bor i og kravet kan kun fremmes på den offisielle websiden.

5. Man må opprette en brukerkonto for å kunne fremme et cashback krav.

6. Office Rewards forbeholder seg rette å kunne slette brukerkontoer som ikke er i bruk (inaktiv) i 12 måneder eller mer. Før sletting vil man forsøke å kontakte brukeren via e-post for å varsle om at kontoen står i fare for å bli slettet. Brukere som svarer innen 30 dager og ber om at kontoen forblir aktiv, vil få beholde sin brukerkonto hos Office Rewards. I fravær av et tilfredsstillende svar, kan brukerkontoen fjernes.

3. Kampanjeprodukter

1. For å fremme et krav på man ha kjøpt et kampanjeprodukt. Hva som er kampanjeprodukt vil bli kommunisert i markedsføringsmateriell i tillegg til det som står på oppført under «Tilgjengelige tilbud» på siden cashback.officerewards.eu

2. Kampanjeproduktene må bli kjøpt i det landet det brukeren er bosatt.

3. Kampanjeprodukter må bli kjøpt i kampanjeperioden, info om dette vil du finne i markedsmateriellet og under «Nåværende tilbud» på cashback.officerewards.eu. Kjøpsdatoen må bekreftes via kjøpebeviset (faktura/kvittering).

4. Man må fremme sitt cashback krav på nettsidene senest 1 mnd. eter at produktet er kjøp.

5. Kampanjeproduktene må være nye, ekte ACCO produkter og må være kjøpt hos en registrert ACCO forhandler/distributør.

6. Cashback tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud.

7. Det tas forbehold om at kampanjeproduktene er tilgjengelig på lager. Kampanjeproduktene er underlagt tilgjengelig het så lenge det er produkter på lager.

8. ACCO er ikke ansvarlig for svikt hos distributør eller forhandler som fører til at de ikke har kampanjeprodukt eller kan fremskaffe dette i kampanjeperioden.

4. Cashback krav

1. For å fremme et cashback krav må man logge inn på nettsiden: cashback.officerewards.eu og fylle ut skjema. Man må fylle ut alle obligatoriske feltene i skjemaet og legge med kjøpsbevis.

2. Produktets serienummer finner du på produktets bakside.

3. Produktets strekkode finn du på produktets forpakning.

4. Vi forbeholder oss retten til å be om det originale kjøpsbeviset før kravet godkjennes. Vi kan også be om mere informasjon for å verifisere kjøpet, dette må da besvares innen 14 dager.

5. Kjøpsbeviset som skal sendes med må være klart og tydelig enten et scannet dokument eller et bilde av originalen. Dårlige kopier vil ikke bli godkjent og kravet vil bli avvist hvis ikke scannet dokument, bilde eller originalen kan frembringes.

6. Man må fyllet ut riktig informasjon i registreringsskjemaet for at kravet skal kunne blir godkjent.

7. Krav kan bare rettes i det landet man bor i og i henhold til de kampanjene som er tilgjengelige i det landet.

8. Krav som sendes inn etter at kampanjen er avsluttet vil ikke bli behandlet.

9. Hvis man krever en tilbakebetaling (utbetaling) vil man bli bedt om å fylle ut div. bankinformasjon. Denne informasjonen må være korrekt og alle felt må fylles ut for å kunne motta pengene. Navnet på kontoen må være det samme navnet som man har brukt når man har opprettet en brukerkonto her.

10. Vi er ikke ansvarlige for tapt, skadet eller forsinkede krav. Vi er ikke ansvarlig for tekniske, telekommunikasjon eller websidefeil. Bevis på søknaden er ikke bevis på mottak.

11. Maksimalt 1. krav per kjøpte kampanjeprodukt. Flere krav på tvers av ulike kampanjeprodukter er tillatt, forutsatt at kjøpsbeviset spesifikt dokumenterer hvilke produkter som er kjøpt. Dupliserte krav eller fakturaer av vil bli avvist og medlemmer kan bli diskvalifisert fra kampanjen.

12. Validering av et krav skjer ved at den som fremmer kravet mottar en e-post som bekrefter at kravet har blitt akseptert. Medlemmer som har sendt inn et ugyldig krav, mottar en e-post som forklarer hvorfor kravet ikke har blitt godkjent. Medlemmer som ikke mottar en e-post i løpet av 10 virkedager etter innsendelsen av kravet skal bruke linken ”Kontakt oss” på websiden.

5. Premier

1. Premier avhenger av tilgjengelighet.

2. Alle krav som er godkjent (validert) vil bli innfridd i løpet av 28 dager.

3. Verdikuponger vil bli sendt til den e-posten eller postadressen som er oppgitt i registreringen.

4. Utbetalinger vil bli overført til den bankkontoen som er oppgitt når man har sendt inn sitt krav.

5. Vi forbeholder oss retten til en hver tid å gi så mye informasjon som er rimelig for å melde fra om å:

6. Et gyldig Cashback / tilbakebetalingskrav

7. Ved å opprette brukerkonto og fremme sitt krav om Cashback godkjenner brukeren at vi kan videreformidle relevant informasjon til tredjepart for at utbetalingen kan finne sted.

6. Generelt 

1. Vi forbeholder oss retten til å kunne fjerne brukerkontoer der man mener brukeren misbruker kampanjen, bryter med vilkår og betingelsene for kampanjen eller på annen måte handler i strid med kampanjens formål. Dette inkluderer, men begrenses ikke til:

2. Alle beslutninger fattes av ACCO Brands er endelige, og kan ikke overklages.

3. Ansatte må ha tillatelse fra sin arbeidsgiver for å kunne delta.

4. Når en bruker blir anmodet om å forlate kampanjen, så vil det ikke bli noen videre kommunikasjon mellom oss og brukeren. Brukerkontoen vil bli avsluttet i løpet av 30 dager og evt. krav som ligger inne vil bli forkastet.

5. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkår og betingelser og/eller programmets drift til enhver tid med rimelig varsel, hvis det er av nødvendig grunner som er utenfor vår rimelige kontroll. Enhver endring trer i kraft fra det tidspunktet det blir publisert her på vilkår og betingelser eller på kampanjens hjemmeside, eller varslet via e-post. Ved endring av vilkår og betingelser og/eller driften av programmet, anses et medlems ikke-kansellering eller fortsatt bruk av kampanjesidene etter 30 dager, som aksept av de endringer som er foretatt.

6. Personlig informasjon som er samlet inn i løpet av kampanjen brukes kun til administrative formål og vil ikke bli bevart av oss etter at kampanjen er avsluttet.

7. Vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen og jurisdiksjon i det landet der kampanjen holdes.

8. Når premien leveres av arrangøren gis det ingen garanti på slike premier. Vi frasier oss alle garantier, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethet til formålet og ikke-overtredelse. Arrangøren er ikke ansvarlig for de garantier og eventuelle representasjoner, hvis noen, tilbudt av arrangøren. Ingen rådgivning eller informasjon, muntlig eller skriftlig, som er gitt til bruker i forbindelse med kampanjen gir noen form for garanti av arrangøren.

9. Hvis en bruker returnerer kampanjeproduktet, mister brukeren retten til å fremme et krav. Hvis kravet er sendt inn, skal brukeren selv trekke kravet. Hvis kravet er innfridd og belønningen er oversendt, plikter brukeren å returnere dette. Dette påvirker ikke brukernes lovbestemte rettigheter.

10. Salg eller bytte av premier/koder er strengt forbudt. En brukers rett til å fremme et krav i kampanjeperioden kan ikke overdras. En brukerkonto vil bli avviklet hvis brukeren dør, evt. utestående krav kan ikke overdras aller arves av andre/nye brukere.

11. Premier har ingen delvis eller hele kontantutbetaling som alternativ.

12. Cashback-kravet vil bare bli realisert/utbetalt til bruker etter lovfestet og tilbakebetalingstid for selgeren har gått, avhengig av hvilken tid som er sist, og det ikke oppstår noen transaksjonsproblemer eller tvister.

13. Ved å registrere seg som bruker og opprette en brukerkonto gir brukeren ACCO rett til å kommunisere med vedkommende via e-post med relevante tilbud. Vi vil alltid bruke denne kommunikasjonsformen forsvarlig og i henhold til EU Data Protection Directive 95/46/EC andre og selvregulerende retningslinjer. Brukere som IKKE ønsker å motta slik informasjon/tilbud kan melde seg av når man mottar e-posten.

14. Personlig data vil kun brukes i henhold til en enhver tid aktuelle datalagringsdirektiver og vil ikke bli delt med tredje part (med unntak av det som er nødvendig for å kunne foreta utbetaling og eller utsendelse av premier).

15. Ethvert forsøk på å skade websiden eller informasjonen på siden, eller på annen måte undergrave denne lovlige driften av kampanjen, vil være å anse som brudd på lover og regler, og hvis man forsøker et slikt “angrep”, uansett om der er vellykket eller ei, så forbeholder vi oss retten til å søke om erstatning der det tillates etter loven.

16. Vi påtar seg ikke noe ansvar, hvis denne kampanjen av en eller annen grunn ikke er mulig å gjennomføre som planlagt, herunder datavirus, «bugs» (systemfeil), manipulasjon, uautorisert inngrep, bedrag, teknisk feil, problemer eller tekniske feil i nettverket eller linjene, server feil, datasystemer, programvarefeil, feil hos e-post leverandører eller krav som ikke mottas på grunn av tekniske problemer, trafikkbelastning på nettet eller på nettsiden eller andre forhold som er utenfor vår kontroll som sikkerhet, rettferdighet, integritet eller korrekt gjennomføring av kampanjen. Vi er ikke ansvarlig for skader eller problemer som kan oppstå på personers datamaskiner (PC, Mac, smarttelefoner, nettbrett etc.) som brukes for å laste ned materiale.

17. Vi er ikke ansvarlig, hvis brukerne ikke mottar sin belønning hvis de ikke har oppgitt riktig eller nok informasjon når de oppretter brukerkonto og eller registrerte sitt krav.

18. Vi er ikke ansvarlig for e-post som blir forsinket eller ikke levert til mottakeren. Det er brukernes eget ansvar å påse at korrekt e-post adresse er lagt inn og at mail som blir sendt til denne e-posten ikke blir klassifisert som «søppel», «spam» eller av andre årsaker havner i filtre og eller slettes.

19. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tekniske eller andre problemer som fører til at deltakelse er umulig eller forsinket.

20. Vi kan ikke garantere kontinuerlig, uavbrutt eller sikker adgang til nettsiden. Mange faktorer utenfor vår og/eller kampanjepartnere kontroll kan påvirke driften av hjemmesiden. I den utstrekning det er tillatt etter loven, utelukker vi og/eller kampanjepartnere alle underforståtte garantier, vilkår og andre underforståtte vilkår.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.