Általános szerződési feltételek

A jelen Általános szerződési feltételek az irányadóak bármilyen egyéb kommunikációval, köztük reklámmal vagy promóciós anyaggal kapcsolatos konfliktusok vagy ellentmondások esetén. Az igénylésre és a jutalmakra vonatkozó utasítások az Általános szerződési feltételek részét képezik, és a részvétellel valamennyi igénylő elfogadta és kötelező érvényűnek tekinti az Általános szerződési feltételeket. Adatait másolatban őrizze meg.

Szervező: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ, Egyesült Királyság

PKérjük, hogy erre a címre ne küldjön igénylést.

1. Jogosultság 

1. Az Office Reward programban (a továbbiakban: „Program”) az Egyesült Királyság, a Csatorna-szigetek, a Man sziget, Írország, Franciaország, Spanyolország, Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Ausztria, Portugália, a Cseh Köztársaság, Dánia, Svájc, Svédország, Lengyelország, Norvégia, Finnország, Izland, Románia, Magyarország és Szlovákia 18. életévüket betöltött lakosai vehetnek részt. A Programban nem vehetnek részt az ACCO UK Limited (a továbbiakban: „Szervező”) alkalmazottai (és azok közvetlen családtagjai), ügynökei, valamint bármely olyan egyéb vállalat vagy személy, amely/aki a Programmal szakmai kapcsolatban áll. A Program érvénytelen, ha a helyi törvények tiltják.

2. A Forgalmazók és a Kiskereskedők a Programban nem vehetnek részt, továbbá ügyfeleik nevében sem jogosultak igénylésre.

2. Regisztráció

1. A regisztrációhoz, valamint a Programban való részvételhez Internet-kapcsolat szükséges.

2. Ahhoz, hogy taggá válhasson, keresse fel a cashback.officerewards.eu honlapot és regisztrálja nevét, e-mail címét, adja meg, hogy otthoni vagy üzleti a felhasználási cél, adja meg munkakörét, iparágát és a vállalat méretét (ha van ilyen).

3. Egy tagnak csak egy fiókja lehet a Program részeként, amely csak a kijelölt e-mail cím és jelszó alkalmazásával érhető el. Az automatizált eszköz vagy folyamat alkalmazásával létrehozott fiók nem engedélyezett, az ilyen fiók a Programból eltávolításra kerül.

4. A tagok csak a lakóhelyük szerinti országban regisztrálhatnak a hivatalos honlapon.

5. Az igénylés benyújtásához regisztráció szükséges.

6. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az olyan Tag fiókját a programból eltávolítja, akinek a fiókja legalább 12 hónapon keresztül használaton kívül marad vagy inaktív. A Szervező a Tagot a kijelölt e-mail címén keresztül értesíti, hogy a felhasználói fiókja rövidesen megszűnik. Ha az értesített Tag 30 napon belül válaszban kéri, hogy a fiókja maradjon aktív, akkor Office Rewards-fiókja továbbra is fennmarad. Elégséges válasz hiányában a Tag fiókja megszűnik.

3. Akciós termékek

1. A Tagok csak akciós termékek vásárlása után élhetnek igényléssel. Az akciós termékekről szóló közlemények a promóciós anyagokban és a Program cashback.officerewards.eu honlap„Aktuális jutalmak” oldalán találhatók meg.

2. A promócióban résztvevő akciós termékeket abban az országban kell megvásárolni, amelyben a Tag regisztrált.

3. A promócióban résztvevő akciós termékeket a promóciós anyagokban megjelölt, a cashback.officerewards.eu honlap „Aktuális jutalmak” oldalán feltüntetett dátumok között kell megvásárolni. Az akciós termék megvásárlásának dátumát érvényes vásárlási bizonylattal kell igazolni.

4. A Tagoknak a Programban szereplő akciós termék megvásárlását követő 1 hónapon belül kell elküldeni az igénylést.

5. A promócióban résztvevő akciós termékeknek új, eredeti és bejegyzett ACCO forgalmazó által szállított ACCO Brands termékeknek kell lenniük.

6. Az ajánlat semmilyen más ajánlattal nem kombinálható.

7. A promócióban résztvevő akciós termékek a rendelkezésre állás függvényében, a készlet erejéig érhetők el.

8. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Forgalmazó vagy a Kiskereskedő nem teljesíti az Akciós termékre vonatkozó megrendelést az Akciós időszak alatt.

4. Igénylések

1. Jutalom igényléséhez a Tagoknak be kell jelentkezniük a cashback.officerewards.eu honlapon, majd az akciós Termék vonalkódját, promóciókódját és a vásárlási bizonylatot megadva ki kell tölteniük az igénylési űrlapot.

2. A „Termék promóciós kódja” a számla leírási szakaszában található meg.

3. A „Promóciós vonalkód” valamennyi akciós termék csomagolásán megtalálható.

4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az igénylés hitelesítése előtt tételes, eredeti számlapéldányt kérjen. A Szervező ezenfelül bármilyen további hitelesítési adatot is kérhet, amelyet 14 napon belül el kell küldeni a Szervező részére.

5. A számla benyújtásakor az eredeti, tételes számla jól látható, szkennelt vagy fényképezett másolatát kell elküldeni. Az olvashatatlan másolatokat nem fogadjuk el vásárlási bizonylatként, és az ezekhez kapcsolódó igényléseket nem érvényesítjük.

6. A Tagoknak az igénylések elküldése során helyes adatokat kell megadniuk az érvényesítéshez.

7. Csak olyan Jutalom iránt lehet Igénylést tenni, amely elérhető abban az országban, ahol a Tag regisztrált.

8. A Szervező a záró dátum után beérkező igénylést nem dolgozza fel.

9. A pénzvisszatérítést igénylő Tagoknak érvényes bankszámlaadatokat kell megadni ahhoz, hogy a Jutalmat átvehessék. A számlatulajdonos adatainak meg kell egyeznie a Tag adataival.

10. A Szervező nem vállal felelősséget az elvesztett, megrongálódott vagy késedelmes igénylésekért. Nem vállalunk felelősséget a műszaki, a telekommunikációs vagy a honlaphibákért. Az alkalmazás bizonylata nem minősül kézhezvételi bizonylatnak.

11. A megvásárolt akciós termékkel kapcsolatban legfeljebb 1 igénylést lehet tenni. A különböző akciós termékeket lefedő többszörös igénylések engedélyezettek, feltéve, hogy a vonatkozó tételes számlák igazolják a különböző akciós termékek megvásárlását. Az akciós termékekre vonatkozó többszörös igényléseket és számlákat elutasítjuk, az ilyen igénylést benyújtó Tag kizárható a Programból.

12. Az igénylés érvényesítését követően a Tagok e-mail üzenetben kapnak visszaigazolást az igénylés elfogadásáról. Az érvénytelen igénylés benyújtó Tag e-mail üzenetben kap indoklást az érvényesítés elmaradásának okáról. Ha egy Tag az igénylését követő 10 munkanapon belül nem kap e-mail üzenetet, akkor a honlap „Kapcsolat” oldalán vegye fel velünk a kapcsolatot.

5. Jutalmak

1. A Jutalmak a rendelkezésre állás függvényében érhetők el.

2. A jutalmat a jóváhagyást követő 28 munkanapon belül teljesítjük.

3. Az utalványokat a megadott e-mail címre küldjük vagy postacímre szállítjuk.

4. A visszatérített pénzösszegeket a Tag által az igényléskor megadott bankszámlára juttatjuk el.

5. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ésszerű lehetőségek határain belüli értesítés mellett bármikor, illetve időről-időre megtegye a következőket:

6. Pénzvisszatérítés érvényes igénylése

7. A Tagok feljogosítják a Szervezőt arra, hogy a Jutalmakat biztosító felek részére a Program keretén belüli Jutalmak átadása érdekében a vonatkozó adatokat továbbadja.

6. Általános tudnivalók

1. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy saját elhatározása alapján kizárjon egy Tagot a Programból akkor, ha úgy érzi, hogy a Tag a Programot visszaélésszerűen használja, megszegi a jelen Általános szerződési feltételeket, vagy egyéb, a Program szellemével ellentétes magatartást tanúsít. Ez korlátozás nélkül magában foglalja a következőket:

2. A Promóciós ügyekben a Szervező döntése végleges.

3. Alkalmazottak kizárólag a munkaadó vagy a felső vezetés engedélyével vehetnek részt.

4. A Programból saját kérése alapján kilépő Tag és a Szervező között a későbbiekben kommunikációra nem kerül sor. A Tag fiókja 30 napon belül megszűnik, és valamennyi függőben lévő igénylése semmissé válik.

5. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Általános szerződési feltételeket és / vagy a Program működését ésszerű értesítés mellett bármikor módosítsa, ha ezt a Szervező befolyásán túli okok szükségessé teszik. Az Általános szerződési feltételek és / vagy a Program bármely módosítása a módosítás jelen Honlapon vagy e-mail üzenetben történő közlésével lép érvénybe. A jelen Általános szerződési feltételeknek és / vagy a Program üzemeltetési módosítása esetén a Program 30 napos folyamatos használatát a Tagok részéről a módosított Általános szerződési feltételek és / vagy Program elfogadásának kell tekinteni.

6. A Program során összegyűjtött személyes adatokat csak adminisztratív célokra használják fel, a Program lezárása után a Szervező ezeket az adatokat nem őrzi meg.

7. A jelen Általános szerződési feltételek azon területek törvényei és joghatósága alá tartoznak, ahol a Program működik. Ha a Szervező nem tartja be a jelen Általános szerződési feltételek bármely rendelkezésének szigorú végrehajtását, az a Szervező számára nem jelenti a jelen Általános szerződési feltételekben foglalt bármely egyéb rendelkezés későbbi érvényesítési jogáról való lemondását.

8. A Szervező az általa biztosított jutalmak tekintetében nem vállal garanciát. A Szervező elutasít mindennemű garanciát, korlátozás nélkül ideértve a megfelelő minőségre, a célnak való megfelelésre és a szerzői jogok meg nem sértésére vonatkozóan feltételezett garanciákat. A Szervező nem vállal felelősséget a Szervező által felajánlott garanciákért, szavatosságokért és nyilatkozatokért, ha vannak ilyenek. A Programban részt vevő Tag által megszerzett szóbeli vagy írásbeli tanács vagy információ nem teremt Szervezői garanciát.

9. Abban az esetben, ha egy Tag visszaküldi az eredetileg vásárolt tételt (azaz a résztvevő terméket), elveszíti a Jutalom jogát. Ha Jutalmat a Tagnak már elküldtük, akkor azt a Tagnak vissza kell juttatni. Ez nem érinti a törvényes jogait.

10. A Jutalmak / kódok értékesítése vagy cseréje szigorúan tilos. A Tagnak a Program keretén belüli Jutalom használatára való jogosultsága nem ruházható át. Tag halála esetén a fiókja azonnal megszűnik. A Program felhasználói fiókjai és a Jutalmak nem átruházhatók haláleset vagy egyéb törvényi eljárás útján.

11. A Jutalmaknak sem részleges, sem teljes készpénzalternatívája nincs.

12. A visszatérítés pénzösszege a Tagnál csak a törvényben rögzített és Eladó általi megadott visszafizetési időszak (kettő közül a későbbi) letelte után jelenik meg, feltéve, hogy nincsen tranzakciós kérdés vagy vita.

13. A Programba való belépéssel a Tagok hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező megfelelő ajánlatokat küldjön neki e-mail üzenetben. Ezt a kommunikációs csatornát a Szervező az EU 95/46/EK számú adatvédelmi irányelvének feltételei és egyéb önszabályozási korlátozások szerint felelősen használja. Ha a Tag nem szeretne ilyen ajánlatot kapni, módjában áll a beérkező e-mail üzenetekről leiratkozni.

14. A tagokkal kapcsolatos személyes adatokat kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően lehet felhasználni, azok nem adhatók át harmadik félnek (kivéve a promóciós ügynökségeket a promóció és a jutalmazások szervezésének / megvalósításának céljából).

15. A Honlapon vagy az azon elérhető információk megrongálására tett kísérlet, vagy a Promóció törvényes működését aláásó tevékenység kimerítheti a büntetőjogi és polgári törvények megsértésének tényét, és ilyen kísérlet megtétele esetén, akár sikeres az, akár nem, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kártérítést követeljen.

16. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a jelen promóciót bármilyen okból nem lehet megszervezni a tervek szerint, beleértve a számítógépes vírusok általi fertőzéseket, a programhibákat, az illetéktelen módosításokat, az engedély nélküli beavatkozásokat, a csalást, a műszaki hibákat, a telefonhálózatok és -vonalak hibáit, az online számítógépes rendszerek, a szerverek és szolgáltatók, a számítógépes berendezések, a szoftverek problémáit és műszaki hibáit, azokat az eseteket, amelyekben valamely, a Szervezőnek szóló e-mail üzenet vagy igénylés műszaki hiba vagy internetes, illetve valamely honlapon felmerülő adattorlódás miatt nem jut célba, valamint minden olyan, a Szervező befolyásán túli okot, amely miatt az adminisztratív biztonság, a méltányosság, az integritás vagy a megfelelő lebonyolítás sérül vagy káros hatást szenved el. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevők vagy bármely más személy számítógépének olyan sérüléséért vagy károsodásáért, amely a részvételhez vagy bármilyen anyag letöltéséhez, vagy ezek kombinációjához kapcsolódik.

17. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Tag nem kapja meg jutalmat, amennyiben a weboldalra történő regisztráció során elégtelen, téves vagy hamis információt szolgáltatott.

18. A Szervező nem vállal felelősséget a Tag e-mail üzenetének késedelmes elküldéséért vagy a kézbesítés elmaradásáért. A Tag felelőssége ellenőrizni, hogy a Szervezőtől érkező e-mail üzenetet a rendszer nem sorolja-e be automatikusan „kéretlen üzenet” vagy „levélszemét” kategóriába, így nem küldi-e azokat tovább a Tag levélszemétszűrőjének, illetve nem szűri-e ki, vagy törli azokat más módon.

19. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen olyan műszaki vagy egyéb problémáért, amelynek következményeként a részvétel lehetetlenné válik vagy késedelmet szenved.

20. A Szervező nem garantálja a Honlaphoz való folyamatos, megszakítás nélküli és biztonságos hozzáférést. A Honlap működését számos, a Szervező és / vagy a promóciós partnerek befolyásán kívüli tényező befolyásolhatja. A Szervező és / vagy a promóciós partnerek a törvényben megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden vélelmezett garanciát, feltételt és egyéb vélelmezett kikötést.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.