Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat tilanteita, joissa ilmenee ristiriitaa tai epäjohdonmukaisuutta muiden viestintävälineiden kanssa, mukaan lukien mainos- tai markkinointimateriaalit. Vaatimus- ja palkitsemisohjeet katsotaan osaksi käyttöehtoja ja osallistumalla kaikki hakijat katsotaan hyväksyneen ehdot ja noudattavan niitä. Ole hyvä ja säilytä käyttöohjeet.

Järjestäjä: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ.

Älä lähetä kampanjaan liittyvää postia tähän osoitteeseen, katso yhteystiedot kampanjasivuilta.

1. Kelpoisuus

1. Office Rewards Programme (‘ohjelma’) on avoin kaikille Iso-Britannian, Irlannin, Ranskan, Espanjan, Saksan, Italian, Belgian, Alankomaiden, Luxemburgin, Itävallan, Portugalin, Tsekin, Tanskan, Sveitsin, Ruotsin, Puolan, Norjan, Suomen, Islannin, Romanian, Unkarin ja Slovakian 18 vuotta täyttäneille kansalaisille. Ohjelma pois sulkee ACCO UK Limited (‘järjestäjä’) henkilökunnan ja heidän perheenjäsenensä , mainostoimiston tai muun yrityksen tai henkilön, joka on yhteyksissä ohjelmaan. Ohjelma on mitätön, mikäli paikallinen laki sen kieltää.

2. Jälleenmyyjät ja vähittäiskaupat eivät kuulu ohjelman piiriin eikä niillä ole oikeutta vaatia palkkiota asiakkaansa puolesta.

2. Rekisteröinti

1. Ohjelmaan osallistuminen ja rekisteröinti edellyttävät internet-yhteyttä.

2. Jäseneksi tuleminen edellyttää menemistä: cashback.officerewards.eu ja rekisteröintiä tiedoilla nimi, sähköposti, koti- vai työkäyttäjä, toimenkuva, toimiala ja yrityksen koko (jos mahdollista).

3. Jäsenellä voi olla vain yksi tili osana ohjelmaa, joka on käytettävissä vain nimetyllä sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Automaattisten laitteiden tai prosessien avulla luotuja tilejä ei sallita ja kaikki tällaiset tilit poistetaan ohjelmasta.

4. Jäsenet voivat rekisteröityä vain kotimaassaan ja virallisella verkkosivustolla.

5. Rekisteröinti on pakollinen vaatimusta tehdessä.

6. Tilanteessa missä jäsenen tili ei ole ollut käytössä vähintään 12 kuukauden aikana, järjestäjällä on oikeus poistaa jäsenyys ohjelmasta. Järjestäjä pyrkii ottamaan yhteyttä jäsenen nimettyyn sähköpostisoitteeseen ja ilmoittamaan tilin poistamisvaarasta. Jäsenet, jotka vastaavat 30 päivän sisällä ja pyytävät tilin pitämistä aktiivisena, saavat pitää Office Rewards tilinsä ennallaan. Jos tyydyttävää vastausta ei ole, jäsenen tili voidaan poistaa.

3. Osallistuvat tuotteet

1. Tehdäkseen palkkiovaatimuksen, jäsenen tulee ostaa kyseiseen kampanjaan liittyviä tuotteita. Osallistuvat tuotteet esitellään kampanjamateriaalissa kuin myös ohjelman ‘Ajankohtaiset palkkiot‘ -sivulla cashback.officerewards.eu.

2. Kampanjaan osallistuvat tuotteet tulee ostaa maasta, jossa jäsenyysrekisteröinti on tehty.

3. Kampanjaan liittyvät tuotteet tulee ostaa ajankohtana, joka on mainittu kampanjamateriaalissa sekä myös mainittu ‘Ajankohtaiset palkkiot’ –sivuilla cashback.officerewards.eu. Kampanjatuotteiden ostopäivä tulee vahvistaa ostokuitilla.

4. Jäsenen tulee lähettää palkkiovaatimuksensa ohjelmaan kuukauden sisällä kampanjatuotteen ostosta.

5. Kampanjaan osallistuva tuote tulee olla uusi ja aito ACCO Brands tuote ja toimitettu rekisteröidyltä ACCO jälleenmyyjältä.

6. Tarjousta ei voida yhdistää toiseen tarjoukseen.

7. Kampanjatuotteita on saatavilla rajoitetun ajan varastosaatavuuden mukaan.

8. Järjestäjä ei ole vastuussa jälleenmyyjien ja vähittäiskaupan kampanja-ajan tilauksista.

4. Palkkion hakeminen

1. Palkkion hakeminen, jäsenen tulee kirjautua cashback.officerewards.eu ja täyttää palkkiokaavake, syöttää kampanjatuotteen EAN-koodi, tuotteen sarjanumero ja ostokuitti.

2. ‘Tuotteen sarjanumero´ löytyy kuitista.

3. ‘Tuotteen EAN-koodi’ löytyy tuotteen pakkauksesta.

4. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden pyytää alkuperäisen laskukopion ennen kuin palkkiovaatimus voidaan vahvistaa. Järjestäjä voi myös halutessaan pyytää tarkempia tietoja, jotka on toimitettava 14 päivän kuluessa.

5. Lähetettävän laskun tulee olla selkeä, skannattu tai valokuva alkuperäisestä laskusta. Epäselviä kopioita ei hyväksytä ja näin ollen palkkiota ei voida vahvistaa.

6. Jotta vaatimus voidaan vahvistaa, jäsenen on välttämätöntä antaa oikeat tiedot palkkion hakemista varten.

7. Palkkiovaatimus voidaan tehdä vain maassa, jossa jäsen on rekisteröitynyt.

8. Järjestäjä ei käsittele vaatimuksia, jotka tulevat kampanja-ajan jälkeen.

9. Jäsenet, jotka vaativat rahan palautusta, ovat velvollisia antamaan voimassa olevat pankkitilitiedot saadakseen palautuksen. Pankkitilin nimet tulee vastata jäsenen tietoihin.

10. Järjestäjä ei ole vastuussa kadonneesta, vahingoittuneesta tai viivästyneestä palautuksesta. Se ei myöskään vastaa teknisestä-, televiestintä- tai verkkosivuvirheestä. Todistus hakemuksesta ei ole todistus kuitista.

11. Enintään yksi vaatimus kampanja-tuotetta kohden. Eri myynninedistämistuotteiden välillä on useita vaatimuksia (enintään 10 ostoa) edellyttäen, että niitä laskutetaan, jos eri tuotteita ostetaan. Kaksinkertaiset palautusvaatimukset tai laskut kampanjatuotteille hylätään ja jäsenet voidaan hylätä ohjelmasta.

12. Vaatimuksensa vahvistukseksi jäsenet saavat sähköpostiviestin, jossa palautus vahvistetaan. Jäsenet, jotka ovat toimittaneet virheelliset vaatimukset, saavat sähköpostilla selvityksen miksi vaatimusta ei ole vahvistettu. Jäsenet, jotka eivät saa sähköpostia 10 arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä, tulisi käyttää verkkosivuston ”Ota yhteyttä” –osiota.

13. Jäsenet eivät saa vaatia yli 10 osallistuvaa tuotetta kampanjan aikana.

5. Palkkiot

1. Palkkiot riippuvat saatavuudesta.

2. Kaikki palkkiot toimitetaan 28 päivän kuluessa tarkistuksesta.

3. Vahvistukset toimitetaan annettuun sähköposti- postiosoitteeseen.

4. Cashback toimitetaan pyynnön yhteydessä annetulle jäsenen pankkitilille.

5. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja ajoittain tehdä kohtuudella muutoksia seuraavista:

6. Voimassa oleva cashback hakemus

7. Jäsenet suostuvat antamaan järjestäjälle oikeuden siirtää asiankuuluvat tiedot vain palkitsemispalvelujen tarjoajille ja vain tämän ohjelman mukaisten palkkioiden täyttämiseksi.

6. Yleistä

1. Järjestäjä varaa oikeuden oman harkintansa mukaan poistaa jäsenen ohjelmasta, mikäli hänestä tuntuu, että jäsen voi käyttävää ohjelmaa väärin, rikkoo näitä ehtoja tai muutoin rikkoo ohjelman henkeä. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu:

2. Järjestäjän päätös on lopullinen kaikissa kampanjaan liittyvissä kysymyksissä.

3. Työntekijät tarvitsevat työnantajansa tai ylimmän johdon luvat osallistumiselle.

4. Kun jäsen haluaa poistua ohjelmasta, järjestäjän ja jäsenen välitön yhteydenpito päättyy. Jäsenen tili suljetaan 30 päivän kuluessa ja kaikki avoinna olevat hakemukset menetetään.

5. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja/tai ohjelman toimintaa milloin tahansa kohtuullisen ilmoituksen perusteella, mikäli se johtuu syistä, jotka eivät ole järjestäjän valvonnan alaisena. Kaikki muutokset tulevat voimaan heti kun muutetut ehdot ja/tai muutettu ohjelman toiminta on julkaistu tällä sivustoilla tai lähetetty sähköpostilla. Jos näihin ehtoihin ja/tai ohjelman toimintaan tehtyjen muutoksien jälkeen jäsen ei peruuta ohjelmaa tai jatkaa sen käyttöä 30 päivää muutoksien jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen muutetut ehdot ja/tai ohjelman toiminta. 

6. Ohjelman aikana kerättyjä henkilötietoja käytetään vain hallinnollisiin tarkoituksiin, ohjelman ylläpitäjä ei ylläpidä tietoja ohjelman sulkemisen jälkeen.

7. Näihin ehtoihin sovelletaan kyseisen maan, jossa ohjelma toimii, lakeja ja toimivalaa.

8. Järjestäjä ei myönnä lähettämilleen palkkioille takuuta. Järjestäjä ei vastaa takuusta, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, epäsuorat takuut laadusta, tarkoituksenmukaisuudesta ja rikkomuksesta. Järjestäjä ei ole vastuussa tarjoajien takuista ja eduista. Ohjelman jäsenen saama suullinen tai kirjallinen neuvonta ei tarkoita takuuta.

9. Mikäli jäsen palauttaa ostamansa alkuperäisen tuotteen (eli kampanjatuotteen), hän menettää oikeuden palkkioon. Mikäli palkkio on jo lähetetty jäsenelle, hänen on palautettava se. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin.

10. Palkkion / koodin myynti tai vaihto on ehdottomasti kielletty. Jäsenen oikeus käyttää ohjelman palkkiota ei ole siirrettävissä. Kuolemantapauksessa ohjelman tili suljetaan välittömästi eikä tili ole siirrettävissä.

11. Palkkiolla ei ole käteisvaihtoehtoa.

12. Cashback-arvo toteutuu vain jäsenelle lakisääteisen ajan ja myyjän palautusjakson jälkeen, riippuen siitä, kumpi ajankohta on viimeinen, eikä tapahtumakysymyksiä tai riitoja ole.

13. Jäsenille tarkoitettuja henkilötietoja käytetään yksinomaan voimassa olevan GDPR law mukaisesti eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle (muuhun kuin järjestäjän toimesta kampanjaan ja palkkioon liittyen)

14. Tahallinen yritys, joka voi olla ristiriidassa rikosoikeuden ja yksityisoikeuden kanssa ja vahingoittaa verkkosivustoa tai sen tietoja sekä muulla tavalla vaarantaa kampanjan laillista toimintaa, onnistui se tai ei, järjestäjä pidättää oikeuden hakea vahingonkorvauksia lain sallimassa laajuudessa.

15. Järjestäjä ei ole vastuussa mikäli tämä kampanja ei jostain syystä onnistu suunnitellusti, mukaan lukien tietokonevirus, virheet, muutokset, luvattomat toimenpiteet, petokset, tekniset häiriöt, ongelmat tai tekniset häiriöt millä tahansa puhelinverkolla tai -linjalla, tietokoneen verkkojärjestelmillä, palvelimilla tai palveluntarjoajilla, tietokonelaitteilla, ohjelmistoilla, sähköpostiviesteillä tai vaatimuksista, jotka järjestäjä on vastaanottanut teknisten ongelmien tai liikenneruuhkatekijöiden vuoksi internetissä tai millä tahansa verkkosivulla tai muulla syyllä, joka ei ole järjestäjän valvonnan alainen, joka on korruptoitunut tai vaikuttaa hallinnon tietoturvaan, oikeudenmukaisuuteen, eheyteen tai asianmukaiseen käyttäytymiseen. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään näistä tai niiden yhdistelmästä, mukaan lukien mahdolliset vahingot tai vahingot, jotka aiheutuivat osallistujien tai muiden henkilöiden tietokoneista, jotka liittyvät materiaalin osallistumiseen tai lataamiseen.

16. Järjestäjä ei ole vastuussa, mikäli jäsen on antanut riittämättömiä, virheellisiä tai vääriä tietoja rekisteröityessään verkkosivuille ja näin ollen eivät ole saaneet palkkiota.

17. Järjestäjä ei ole vastuussa jäsenille lähetettyjen sähköpostiviestien myöhästymisestä tai toimittamatta jättämisestä. Jäsenen vastuulla on tarkistaa, että järjestäjän sähköposteja ei automaattisesti luokitella roskapostiksi ja lähetetty jäsenen roskapostisuodattimelle tai muuten poistettu.

18. Järjestäjä ei ota vastuuta teknisistä tai muista ongelmista, jotka tekevät osallistumisen mahdottomaksi tai viivästyneeksi.

19. Järjestäjä ei voi taata jatkuvaa, keskeytymätöntä tai turvallista pääsyä verkkosivuille. Useat tekijät, jotka eivät ole järjestäjän tai myynninedistämiskumppaneiden valvonnassa, voivat häiritä verkkosivuston toimintaa. Järjestäjä ja / tai myynninedistämiskumppanit sulkevat lain sallimissa rajoissa pois kaiken mahdollisen takuun ja ehdot.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.