Vilkår og betingelser

Disse Vilkår og Betingelser gælder i tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse med andre meddelelser, herunder reklame- eller kampagnemateriale fra ACCOs forhandlere. Krav- og præmieinstruktioner anses for at indgå i vilkår og betingelser, og ved at deltage, vil alle ansøgere om cash back eller andre præmier anses for at have accepteret og være indforstået med vilkår og betingelser. Bevar venligst en kopi til dine egne oplysninger.

Kampagneudbyder: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ.

Send venligst ikke krav om cash back eller præmiering til denne adresse.

1. Berettigelse

1. Office Rewards programmet er åbent for indbyggere i UK, Kanaløerne, Isle of Man, Irland, Frankrig, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Østrig, Portugal, Tjekkiet , Danmark, Schweiz, Sverige, Polen, Norge, Finland, Island, Rumænien, Ungarn og Slovakiet, der er 18 år og derover. Programmet udelukker medarbejdere (og deres nærmeste familier) af ACCO UK Limited, dets agenter7forhandlere eller enhver anden virksomhed eller personer, der er fagligt forbundet med Programmet. Programmet er ugyldigt, hvor det er forbudt i henhold til lokal lovgivning.

2. Distributører og forhandlere er ikke berettiget til at foretage opkræve på vegne af deres kunder.

2. Registreringer

1. Internet adgang er krævet for at registrer sig og deltage i Programmet

2. For at blive medlem kan du besøge cashback.officerewards.eu og registrere dig ved at opgive dit navn, email, hjemme- eller forretningsbrug, jobtitel, virksomhed og virksomhedens størrelse (hvis relevant).

3. Et medlem kan kun have én konto, som kun er tilgængelig ved deres egen email-adresse og adgangskode. Konti, der er oprettet ved hjælp af automatiserede enheder eller processer, er ikke tilladte, og alle sådanne konti fjernes fra programmet.

4. Medlemmer kan kun registrere sig i det land de har bopæl og via den officielle website.

5. Registrering kræves for at foretage et krav om cash back eller anden præmiering.

6. Hvis en medlems konto er inaktiv i en periode på 12 måneder eller mere, forbeholder udbyder sig ret til at fjerne denne konto fra programmet. Arrangøren bestræber sig på at kontakte medlemmet via deres nominerede emailadresse for at underrette dem om, at deres konto er i fare for at blive fjernet. Medlemmer, der svarer inden for 30 dage, og som anmoder om at kontoen forbliver aktiv, vil bibeholde deres konti. I mangel af et tilfredsstillende svar kan medlemmets konto blive fjernet.

3. Produkter på kampagne

1. For at gøre krav skal medlemmerne købe et kampagneprodukt. Kampagneprodukter vil blive meddelt på salgsfremmende materialer samt på programmets side 'gældende præmier' på cashback.officerewards.eu

2. Kampagne produkter skal købes i det land, som deltageren er registreret i.

3. Kampagneprodukter skal købes mellem de datoer, der er angivet i kampagnematerialer, også beskrevet på siden 'gældende præmier' på cashback.officerewards.eu. Datoen, hvor den kampagneproduktet blev købt, skal bekræftes ved et gyldigt købsbevis.

4. Kampagnedeltager skal indsende sit krav til Programmet indenfor 1 måned efter købet af kampagneproduktet.

5. Kampagne produkter skal være nye ACCO Brands produkter og skal være leveret og registreret af en af ACCOs distributører/forhandlere.

6. Dette tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud.

7. Kampagne produkter er tilgængelige så længe lager haves.

8. Kampagneudbyder er ikke ansvarlig for, at distributører eller forhandlere undlader at opfylde ordrer fra kampagneprodukter indenfor kampagneperioden.

4. Opkrævning af cash back / præmiering

1. For at gøre krav på en præmie skal deltager i kampagnen logge ind på cashback.officerewards.eu og udfylde ansøgningsskemaet, indtaste kampagneproduktets stregkode, kampagnekode og købsbevis.

2. ‘Produkt kampagnekode’ findes på din faktura under varebeskrivelse.

3. ‘Kampagne stregkode’ findes også på forpakningen på kampagneproduktet.

4. Udbyder forbeholder sig ret til at anmode om den originale kopi af en specificeret faktura, før et krav kan verificeres. Udbyder kan også til enhver tid anmode om yderligere verifikationsoplysninger, som skal indsendes til udbyder indenfor 14 dage.

5. Den indsendte faktura skal være en klar, scannet eller fotograferet kopi af den oprindelige specificerede faktura. Ulovlige kopier accepteres ikke, da bevis for køb og krav ikke vil blive valideret.

6. Det er obligatorisk, at kampagnedeltager giver de korrekte oplysninger, når de indgiver et krav, for at kravet kan valideres.

7. Krav kan kun gøres på præmier til rådighed i det land, kampagnedeltager er registreret i.

8. Udbyder vil ikke behandle krav, der er modtaget efter kampagnen er afsluttet.

9. Kampagnedeltager, der hævder cashback, skal give gyldige bankkontooplysninger for at kunne modtage deres præmie. Bankkontonavne skal svare til kampagnedeltagers.

10. Udbyder er ikke ansvarlig for tabte, beskadigede eller forsinkede krav. Intet ansvar vil blive taget for tekniske, mundtlige eller websidefejl. Bevis for ansøgning er ikke bevis for modtagelse.

11. Maksimum 1 krav pr. kampagneprodukt købt. Flere krav på tværs af forskellige deltagende produkter er tilladt, forudsat at der findes tilsvarende specificerede fakturaer, der angiver de forskellige kampagneprodukter, der er købt. Duplicerede krav eller fakturaer mod deltagende produkter vil blive afvist, og medlemmer kan diskvalificeres fra programmet.

12. Ved valideringen af krav modtager kampagnedeltager en email, der bekræfter, at deres krav er blevet accepteret. Deltagere, der har indsendt ugyldige krav, modtager en email, der forklarer, hvorfor deres krav ikke er blevet valideret. Medlemmer, der ikke modtager en email inden for 10 arbejdsdage efter indsendelse af deres krav, skal bruge 'Kontakt os' på ACCOs website.

5. Præmier

1. Præmier afhænger af tilgængelighed.

2. Alle præmier vil blive leveret indenfor 28 dage efter at være blevet verificeret.

3. Rabatkuponer bliver leveret til email eller postadresse, der er oplyst.

4. Cashback bliver leveret til bankkonto oplyst af deltager, da vedkommende lavede kravet.

5. Udbyder forbeholder sig ret til, når som helst og fra tid til anden, at give så meget besked som rimeligt muligt at:

6. Et gyldigt cash back krav

7. Kampagnedeltager samtykker om tilladelse til, at udbyderen kun har ret til at videregive relevante oplysninger indenfor præmieudbyderens egen virksomged med det formål at opfylde præmiering under kampagnedeltagelse.

6. Generelt

1. Udbyderen forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at fjerne en kampagnedeltager fra programmet, hvor man mener, at medlemmet kan misbruge kampagnen, er i strid med disse vilkår og betingelser eller på anden måde handler i strid med kampagnens ånd . Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

2. Udbyderens beslutning er endelig i alle kampagneforhold.

3. Medarbejdere skal selv bede om tilladelse fra deres arbejdsgivere eller øverste ledelse for at kunne deltage.

4. Når en deltager anmoder om at forlade kampagneprogrammet, er der ingen yderligere kommunikation mellem arrangøren og deltager. Deltagerens konto vil blive lukket inden for 30 dage, og eventuelle ventende krav vil gå tabt.

5. Udbyder forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser og / eller kampagnens drift til enhver tid med rimeligt varsel, hvis det er nødvendigt af grunde, der er uden for udbyderens rimelige kontrol. Enhver ændring træder i kraft ved indsendelse af de ændrede vilkår og betingelser og / eller ændret program på denne hjemmeside eller via email. I tilfælde af ændring af disse vilkår og betingelser og / eller kampagnens funktionsmåde, skal en deltagers fortsatte anvendelse af programmet efter 30 dage betragtes som accept af de ændrede vilkår og / eller program.

6. Personlige oplysninger indsamlet under kampagner vil kun blive brugt til administrative formål og vil ikke blive bevaret af udbyder efter kampagnen er slut.

7. Disse vilkår og betingelser skal være underlagt lovgivningen for det land, hvor kampagnen kører. Forhandlers undladelse af at håndhæve strenge resultater af enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser vil ikke udgøre et frafald fra udbyderens ret til senere at håndhæve en sådan bestemmelse eller nogen anden bestemmelse i disse vilkår og betingelser.

8. Når præmier leveres af forhandler eller udbyder, gives der ingen garanti for sådanne præmier. Udbyder frasiger sig alle garantier, herunder, men ikke begrænset til, de stiltiende garantier af tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formål og ikke-overtrædelse. Udbyderen er ikke ansvarlig for de garantier og eventuelle repræsentationer, der tilbydes af udbyderen. Ingen rådgivning eller information, uanset om det er mundtligt eller skriftligt, opnået af en deltager under programmet, skal skabe nogen garanti fra udbyderen.

9. I tilfælde af at en kampagnedeltager returnerer den oprindeligt købte vare (dvs. det deltagende produkt), mister de retten til eventuelle præmier. I tilfælde af, at der allerede er sendt en præmie til kampagnedeltageren, skal kampagnedeltageren returnere præmien. Dette påvirker ikke de lovbestemte rettigheder.

10. Salg eller bytte af præmier/koder er strengt forbudt. Et medlems ret til at bruge præmier indenfor programmet er ikke overdrageligt. En konto opsiges straks i tilfælde af en dkampagnedeltagers død. Programkonti og præmier kan ikke overdrages ved døden eller på anden måde ved lovbrug.

11. Præmier har ingen kontant alternativer helt eller delvist.

12. Cashback værdier vil kun blive realiseret af kampagnedeltager efter den lovpligtige og Sælgers tilbagekøbsperiode er gået, alt efter hvad der er sidste, og der er ingen transaktionsmæssige problemer eller tvister.

13. Ved at deltage i programmet accepterer en deltager at tillade udbyderen at kommunikere med ham / hende via email med passende tilbud. Udbyderenvil altid anvende denne kommunikationsmetode ansvarligt i henhold til EU-databeskyttelsesdirektivet 95/46 /EC og andre selvregulerende begrænsninger. En deltager, der foretrækker ikke at modtage sådanne tilbud, vil kunne afmelde sig fra den modtagne email.

14. Alle personoplysninger vedrørende kampagnedeltagere vil kun blive brugt i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse og vil ikke blive videregivet til tredjemand (bortset fra arrangørens agenturer med henblik på service / gennemførelse af kampagner og præmier).

15. Ethvert forsøg på bevidst at beskadige Webstedet eller oplysningerne om det eller ellers undergrave den lovlige drift af kampagnen, kan være en overtrædelse af loven, og hvis et sådant forsøg udføres, uanset om det er vellykket eller ej, forbeholder udbyderen sig ret at søge erstatning i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.

16. Forhandleren påtager sig intet ansvar, hvis denne kampagne af en eller anden grund ikke er i stand til at køre som planlagt, herunder infektion med computervirus, fejl, manipulation, uautoriseret indgriben, svig, tekniske fejl, problemer eller tekniske fejl i ethvert telefonnetværk eller linjer, online computer systemer, servere eller udbydere, edb-udstyr, software, manglende email eller krav om at blive modtaget af udbyderen på grund af tekniske problemer eller trafikbelastning på internettet eller på ethvert websted eller andre årsager, der ikke er underlagt den overordnede eller påvirke administrationens sikkerhed, retfærdighed, integritet eller korrekt gennemførelse af denne uafgjort. Udbyderener ikke ansvarlig for nogen eller enhver kombination heraf, herunder skader eller skader på deltagers eller andre persons computer relateret til eller som følge af deltagelse eller download af materiale.

17. Udbyderen er ikke ansvarlig, hvis medlemmerne ikke modtager deres præmie, hvis de har leveret utilstrækkelige, forkerte eller ukorrekte oplysninger, når de registreres på hjemmesiden.

18. Forhandler er ikke ansvarlig for forsinket eller ikke-levering af emails til medlemmer. Det påhviler deltager at kontrollere, at emails fra udbyderen ikke automatisk klassificeres som "junk" eller "spam" og sendes til deltagerens junk mail-filter eller på anden måde filtreres eller slettes.

19. Forhandleren kan ikke acceptere ansvar for eventuelle tekniske eller andre problemer, som betyder, at deltagelse er umulig eller forsinket.

20. Forhandler garanterer ikke kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til hjemmesiden. Mange faktorer uden for forhandlerens og/eller kampagnepartnernes kontrol kan påvirke driften af hjemmesiden. Forhandleren og / eller kampagnepartnere udelukker i så høj grad alle underforståede garantier.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.