Privacyrichtlijnen

©2008 Acco UK Ltd.
Oxford House
Oxford Road
Aylesbury
Bucks
HP21 8SZ
ENGLAND

Het privacybeleid is van toepassing op de volledige inhoud van deze World Wide Web Site onder de domeinnaam www.accobenelux.nl en op alle correspondentie via e-mail tussen ons (de "site") en bezoekers van de site.

Welkom bij de internetsite van ACCO Benelux. ACCO Benelux laat u graag weten welke informatie wij over u opdoen wanneer u de site bezoekt en wat wij met deze informatie doen. Wanneer u de site bezoekt, herkennen wij uitsluitend uw domeinnaam en niet uw emailadres.

Wij zien uw emailadres alleen als u een formulier invult of ons een emailbericht stuurt. Als u ons van informatie over uzelf voorziet door u op een pagina te registreren, aan een onderzoek mee te doen, deel te nemen aan onze promoties of ons op een andere manier te vertellen over uzelf en uw activiteiten, dan zullen wij de betreffende informatie ten behoeve van ons eigen gebruik verzamelen. Dit met het doel om onze producten, diensten en de inhoud van de site te verbeteren.

Wij staan geregistreerd onder de Wet op Gegevensbescherming van 1998. Aangezien ACCO Benelux deel uitmaakt van een grotere groep van bedrijven met internationale belangen, stellen wij van tijd tot tijd informatie met betrekking tot onze bedrijfsoperaties, inclusief de informatie die u ons heeft verstrekt om ons in staat te stellen onze service te verbeteren en uw behoeften nauwkeuriger te evalueren, ook beschikbaar aan andere ondernemingen binnen de groep, die in of buiten Europa gevestigd zijn.

Als u van mening bent dat wij aan u relaterende bijzonderheden opslaan die onjuist zijn, dan verzoeken wij u aan Ingrid Chesworth (WebMaster) te schrijven waarna wij ze zo spoedig mogelijk zullen corrigeren. Wij (of onze dealers) zullen mogelijk ook van uw gegevens gebruikmaken voor het u toezenden van informatie, tenzij u ons anderszins te kennen geeft wanneer u onze "contactformulieren" invult. ACCO Benelux behoudt zich het recht voor om dit beleid te eniger tijd te veranderen en te updaten door een bericht dienaangaande op de site te posten.

WETTELIJKE KENNISGEVING: wij verwijzen u voor nadere informatie naar onze wettelijke kennisgeving.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.